Disclaimer

Deze website is eigendom van Power Cars & Boats BVBA

Contactgegevens

Power Cars & Boats BVBA
Torhoutsesteenweg 65
8210 Loppem
Tel. +3250950450
info@powercars.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0448.382.696

Van Oost Cars bvba
Bruggestraat 145
8820 Torhout
Tel: +3250950450
werkplaats@powercars.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0820.204.383

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Power Cars & Boats BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Ondanks al onze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid op onze website of via link van onze website naar andere websites bekomen.